QUIZ 1 Odpowiedzi

 statue

 1 - Gdzie w Biblii znajdujemy historię tego posągu ?
    - Księga Rodzaju, rozdział 19.
    > Księga Daniela, rozdział 2.
    - Dzieje Apostolskie, rozdział  19.

( Historia posągu, znanego również jako "Posąg Daniela" znajduje się w rozdziale 2 Księgi Daniela w Biblii.)

 

 2 - Kto widział ten posąg ?  
    > Nebucadnetsar, roi de Babylone.
    - Jan, uczeń Jezusa.
    - Daniel, prorok.

( Król Nabuchodonozor ma wizje, w których widzi posąg. Nie może już zasnąć, a następnie nie pamięta tych snów, przez co staje się bardzo zmartwiony. Chce poznać sen i jego wyjaśnienie. [Księga Daniela 2.1-4] )

 

 3 - Co reprezentuje posąg ?
    - Bogactwa imperium babilońskiego.
    - Moce i siły królów tego świata.
    > Przyszłość królestw od czasów Nabuchodonozora, króla Babilonu.

( Daniel otrzymuje od Boga objawienie symboliki posągu i wyjaśnia to królowi Nabuchodonozorowi. Posąg przedstawia królestwa, które nadejdą i to, co musi się wydarzyć po Babilonie i do końca panowania tych królestw oraz ustanowienia Wiecznego Królestwa, które nigdy nie zostanie zniszczone. [zob. Ks. Daniela 2: 36-43] )

 

 4 - Z jakiego materiału (materiałów) wykonany jest posąg ?
    - Czyste złoto.
    > Złoto, srebro, brąz, żelazo i glina.
    - Drewno akacjowe pomalowane na jaskrawe kolory.

( Posąg miał głowę ze złota, klatkę piersiową i ramiona ze srebra, brzuch i uda z brązu, nogi z żelaza, a stopy częściowo z żelaza, a częściowo z gliny.  [zob. Ks. Daniela 2: 31-33] )

 

 5 – Co dzieje się z posągiem ?
    - Rozpada się po bardzo silnym trzęsieniu ziemi.
    - Zostaje zniszczony przez burzę piaskową z pustyni.  
    > Jest rozbity w drobny pył przez kamień.

( Posąg zostaje uderzony w stopy kamieniem oderwanym bez udziału rąk, bez interwencji z zewnątrz, przez co zostaje zniszczony w drobny pył. Wiatr zdmuchuje wszystko i nie ma po nim śladu. Kamień staje się górą i wypełnia całą ziemię. [zob. Ks. Daniela 2: 34-35] )

 

6 - Co symbolizuje zniszczenie posągu ?
    > Koniec wszystkich królestw Ziemi i ustanowienie Wiecznego Królestwa.
    - Koniec świata i przyjście Jezusa.
    - Zniszczenie zła, koniec grzechu i przyjście Nowej Ziemi.

( Posąg reprezentuje wielkie królestwa ziemi. Kamień, który go zniszczył, reprezentuje Królestwo, które zostanie ustanowione na ziemi podczas powtórnego przyjścia Jezusa. On ustanowi Królestwo, które będzie Wiecznym Królestwem. [zob. Ks. Daniela 2: 44-45] )

 

Król Nabuchodonozor otrzymał od Boga specjalne przesłanie dotyczące przyszłości. Aby uzyskać wyjaśnienie tego przesłania, odwołał się do Daniela, który zapytał Boga o znaczenie tego proroctwa.

Rzeczywiście, to proroctwo od Boga objawia, co wydarzy się w przyszłości od czasów Daniela do dnia dzisiejszego. Widzimy, że proroctwo nie wypełniło się całkowicie.

Jak myślicie, na jakim etapie tego proroctwa jesteśmy dzisiaj ?

 


O więcej informacji...

 

POLSKI

> Korespondencyjna Szkoła Biblijna.
Dziękujemy, że odwiedziłeś nasze Internetowe Studium Biblijne. To wyjątkowe miejsce, gdzie możesz rozpocząć studiowanie Biblii w wybrany przez siebie sposób – przez internet lub korespondencyjnie. Nasze profesjonalnie przygotowane kursy pozwolą Ci w zaciszu domowym poszerzać wiedzę na temat Pisma Świętego, a także znaleźć odpowiedzi na najtrudniejsze pytania dotyczące wiary i sensu życia. Zapisz się na nasze bezpłatne lekcje w szkole biblijnej i odkrywaj razem z nami najpiękniejsze treści zapisane na kartach Starego i Nowego Testamentu.

KURSYBIBLIJNE.PL

 

 

ENGLISH

> A bible study on chapter 2 of the book of Daniel.
In this study you will find more details on the answer to the questions of the king of Babylon: Why did God give the dream to king Nabuchadnezzar, what do the different parts of the statue represent, the symbol of the stone detached without external intervention, and more.

The Millennial Man

The Millennial Man (PDF)

 

> A Video Presentation on Prophecy.
A very good video with many answers on prophecies and the meaning for certain symbols that we find in the Bible.

Panorama of Prophecy: "Dream of the Empires"

 

 DEUTSCH

> Zwei Bibelstudien zu Kapitel 2 des Buches Daniel.
Siehe diese Studien für weitere Details zu den Fragen der Prophezeiung der Statue.

Der Milleniums-Koloss

Die Zukunft - Der Weltordnung(PDF)

 

...Und Wenn Es Gott Doch Gibt ?
www.gotterfahren.info